image

Contact Details

  • Ningbo Junsheng Electronics Co., Ltd.
    Address:NO.2 Zhuanyu road, Zhuangshi, Zhenhai District, Ningbo,China
  • +86-574-86682531
  • +86-574-86682532
  • sales@jstronic.com
  • beckysun

Send us a mail